Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger.

Registreringen av informasjon er nødvendig for at vi skal kunne varsle deg om forholdt rundt de tjenester du abonnerer på, samt at vi må kunne varsle deg ved formelle hendelser som servicebehov & feilhåndtering, samt prisendringer etc. I tillegg har selskapet lovmessige krav
innenfor regnskap som gir oss lovmessige rett til å inneha denne typen informasjon.
VKTV utleverer ikke registrert informasjon om deg til 3.part. Ytterligere informasjon om VKTV's behandling av kundeopplysninger kan fås ved
henvendelse til vårt kundesenter på tlf 74 07 69 40.