Multiaksess bedrift

Multiaksess Bedrift passer for deg med flere leieforhold som terminerer i samme hovedadresse eller driver et eiendomsselskap. Underaksessene i løsningen deler på kapasiteten i hovedaksessen.

Multiaksess gjør det mulig å bygge opp et nettverk basert på leide samband. Produktet leveres ikke med mindre enn én hovedaksess og to underaksesser. Denne løsningen betraktes som ett samlet produkt der juridisk eier av hovedaksessen administrerer hele løsningen (inkludert underaksessene).

Eksempel på bruk av multiaksess:
- Oppbygging av et nettverk for kommunikasjon mellom et hovedkontor og regionale avdelingskontorer.
- Transportnett i sambandsnett.
- Kommunenett.

Fordelen med multiaksess samler flere enkeltgrensesnitt inn i samme løsning. På denne måten reduseres kostnader og administrasjonen av kommunikasjonsløsningen forenkles.

Ta kontakt for informasjon og tilbud. Vi er gjerne med og vurderer ditt behov, og sammen kan vi sy sammen en løsning som er perfekt for din bedrift.

Hovedaksess

Underaksess

Underaksess

Interessert?

Med TV og bredbånd fra Verdal Kabel TV er du sikret den beste brukeropplevelsen. Rettet mot fremtiden tilbyr vi det beste av digital TV og fiberbredbånd.