Planleggingsfasen

Planleggingen er i gang og vi vil komme med mer informasjon når vi har et klart bilde på hvordan overgangen skal gradvis gjennomføres.

Informasjon

Vi er nå godt i gang med planleggingen av overføring til ny løsning. Vi kommer tilbake med detaljer etter hvert.