Driftsstans i Forbregd Lein

Dato

21.05.2024

Sted

Forbregd Lein

Utbedret

Forventet 22.05.2024

Informasjon

Info til kunder i Forbregd Lein :

Vi har en feil i område som medfører driftsproblemer på tv og internett.
Feilsøking er igangsatt. Beklager ulempen dette medfører! 🙂

Onsdag kl 10.15:
Vi har fortsatt ikke lokalisert feilen som medfører signal brudd i området.
Teknikere er på saken, og vi jobber med å løse saken.