BESTILL WIFI PLUSS

WIFI Pluss

Hva er 8 + 2?

VILKÅR

  1. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i utstyret eller VKTV sitt bredbåndsnett eller installasjoner forøvrig.
  2. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i utstyrets konfigurasjon.
  3. Trådløst modem og Deco-enheter er VKTV sin eiendom, og skal innleveres til VKTV ved eventuelt oppsigelse av avtalen. Returneres komplett og uten skader.
  4. Ingen tjenester levert av VKTV kan videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for en tredjepart. Dette er uavhengig om dette gjøres mot vederlag eller tilbys gratis.
  5. Fakturering og betaling følger til enhver tid VKTV sine gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår. Abonnement betales forskuddsvis.
    Fakturering skjer månedlig ved denne tjenesten.
  6. Kunden plikter å melde fra til VKTV om driftsforstyrrelser mangler eller feil på utstyr.
  7. Du har 1 års binding og en måneds oppsigelsestid pluss inneværende måned. Bryter du bindingstiden blir det fakturert et bryddgebyr på 1000kr.
  8. Stenging av abonnementet skjer automatisk 14 dager etter første purring dersom innbetaling ikke er registrert innen fristen. (satser pr. 1.1.2018, kr 1000,- for internett tjenester).