NYE HASTIGHETER

  • Alle våre hastigheter er utstyrsbetinget. Flere forhold hjemme hos kunden eller på utsyr kan påvirke hastigheten.
  • Opplevd hastighet kan ligge under oppgitt hastighet av forskjellige årsaker.