FIBER BRUDD.

Omfattende graveskader medfører signal brudd.

INFORMASJON: OMFATTENDE GRAVESKADE PÅ HOVEDFIBER.

Gravearbeid ved det nye Helsehuset ved Verdal Videregående har påført skade på vår hovedfiber.
Dette medfører at store områder er uten tv og bredbånds signal fra VKTV.

Vi har enda ikke oversikt over skadeomfanget, og hvor lang rettetid dette vil ha for de det gjelder.

Mer info kommer når vi får oversikt.

Berørte områder er: ALT ØST FOR VERDAL SENTRUM;
Fra Reinsholm og opp til Stiklestad videre fra Stiklestad til Hallem, og Raset.
Leksdal, Vuku ,Indal og Ness er også berørt.

Vi har lokalisert skaden, og her kan man se skade påført fiber. Skaden ser ikke så stor ut, men påvirker hverdagen til svært mange mennesker.

Oppdatering kl 15.15

Arbeidet med å dra ut flere hundre meter fiberkabel er i gang. Ny fiber må trekkes inn i rør igjen. Når dette arbeidet er ferdig kan man begynne å klargjøre for sveising/skjøting  av fiber. Vi forventer at oppstart med sveising av fiber starter ca kl 18.00. Hvor lang tid dette vil ta vet vi ikke enda, men dette er tidkrevende arbeid.

Ny oppdatering kl 22.15
Fiberarbeid/skjøting av fiber, har pågått kontinuerlig siden kl 16.30. Vi ser nå at noen områder har fått tilbake signal.
Vi forventer at signal kommer tilbake hos alle, fortløpende nå etter hvert som hver fiber blir skjøtet.
Vi legger ut ny oppdatering så snart vi ser alt av signal er på plass.

Ny oppdatering kl 23.00
Det er 2 lag som jobber med fiberen. Det sveises fiber i begge ender.
Vi har fått tilbakemelding om at forventet ferdigstilling er kl 02.00 i natt.

Arbeid ferdig:
Klokken 03.30 var signal tilbake hos alle kunder som var berørt av bruddet.