Teknisk vedlikehold & oppgradering.

Vi er i en prosess med oppgradering av teknisk utstyr og vår internett aksess, og i den forbindelse er vi nødt til å bytte noen ip adresser.
Flere kunder vil oppleve bytte av IP adresse.

Vi minner om at vår bredbåndstjeneste ikke inkluderer fast IP adresse.

De aller fleste som får ny IP, vil ikke merke at det byttes IP adresse.
Men vi vet at det er noen som har hjemmekontor, eller som benytter spesielle tjenester som trenger fast IP-adresse.
Har du et oppsett med fast IP adresse,må du inn og endre denne.

Har du spesielle behov, og ønsker du å få tilsendt din nye IP adresse på sms hvis den byttes, kan du sende oss en melding om dette.

IP adress

*Bildet kun for illustrasjon.