Driftsmelding-Varsel om vedlikeholds arbeid.

Oppdatering 20.04.2020
Planlagt arbeid har gått etter planen. Kl 05.30 er hele anlegget i drift igjen.
Natt til tirsdag 21.04.2020
Arbeidet fortsettes, men i en annen fase.
Det vil kun bli et kort brudd i signalene i løpet av tidsrommet kl 01.00-06.00.
Bruddet vil skje til forskjellige tidspunkt for de forskjellige områder/segmenter vi har.
-vktv-
Vi varsler med dette at det vil bli utført vedlikeholds arbeid som vil medføre brudd på våre signaler.
Arbeidet vil bli utført på natten.
I perioden:
20.04.2020 i tidsrommet kl 01.00 til kl 06.00.
(Dette gjelder Søndag kveld /natt til mandag.)
og
21.04.2020 i tidsrommet 01.00 til 06.00.
(Mandag kveld /natt til tirsdag.)
Arbeid som skal utføres:
Stor oppgradering og bytte av teknisk utstyr i vår hovedsentral.