Strømutkobling medfører driftsbrudd for Ydsedalen/Melan. (Onsdag 01 April.)
(OBS: Dette er ikke en 1 April spøk.)

Tensio TN varsler om nødvendig strømutkobling i strømnettet. Dette gjelder ved Nestvold/Ydsedal.
Vår fibernode i området vil derfor periodevis bli frakoblet/uten signal i denne perioden:
01.04.2020 kl 09.00 til
01.04.2020 kl 13.00

Dette vil ramme kunder i: Hele Ydsedalen Norbergshaugen , og Melan, helt ned til Tore Hunds Gate.

Verdal Kabel TV vil sette på strøm aggregat i perioden, for å forkorte bruddet. Men det må påregnes korte brudd ved
oppkobling og ned kobling av aggregat.