Brauta – Kjæran og Kjærhaugvegen.

Varsel om vedlikeholds arbeid som berører kunder i området Brauta og Kjærhaugen.
Arbeid som skal utføres:
Omkobling av hovedlinje til området. Oppkobling av ny Fibernode.

Tid: Tirsdag 29.05.2018 i tidsrommet 09.00-14.00

«Kunder i nevnte området vil oppleve periodevis brudd i perioden»