Nå kan du få den nye oppdateringen til Windows 10! Du kan få den ved å gå inn på instillinger på startmenyen > oppdatering og sikkerhet > se etter oppdateringer og resten vil gå av seg selv.

Hvis du ikke har fått tilgang til oppdateringen kan du trykke her for å laste ned Microsoft’s oppdateringsverktøy.

Det vil ikke skje noen store forandringer og du må ikke frykte at du mister noen filer eller programmer. Det eneste som er nytt er blant annet:

  • 3D modeller og animering av 3D modeller i Power Point
  • Emoji med windowstastaturet
  • Snarvei til dine kontakter på oppgavelinjen
  • Ring på Skype fra oppgavelinjen
  • Du kan snakke til pc-en i stedet for å skrive

Les mer her: https://support.microsoft.com/nb-no/help/4043948/windows-10-whats-new-in-fall-creators-update-1709