Signalbrudd Brauta og Kjærenget

Dato

19.06.2024

Sted

Brauta & Kjærenget

Utbedret

19/6-2024 klokken 14.05

Informasjon

Vi har signalbrudd for området Brauta og Kjærenget.
Vi har ikke lokalisert feilen enda, men teknikere er på saken.

Feilen er lokalisert og utbedret. Signal ok klokken 14.05.

VKTV